Droge filtratie

STOFFILTRATIE
Een wezenlijk onderdeel van droge filtratie vormt de techniek van stoffiltratie. Ofwel: Het scheiden van vaste deeltjes uit een luchtstroom. Allerlei industriële processen vragen om een vorm van ontstoffing. Of u nu poeders mengt voor het vervaardigen van kunststof, meel zeeft voor het maken van brood of cement stort uit een silo, de omgevende lucht raakt daarbij vervuild met stof. Dat is van nadelige invloed op het milieu en onze longen en vormt in een aantal gevallen een potentieel explosiegevaar.
Uw filterinstallatie voorziet in het afzuigen en filteren van die verontreinigde lucht, alvorens deze wordt uitgestoten dan wel terug in uw proces wordt gebracht. Voor alle voorkomende installaties vervaardigt Twice Interflex de bijbehorende textiele filtermedia. Filterslangen, filtermouwen, filterzakken, filtermappen, meervoudig mappenfilters, ontluchtingshoeden, kortom alle verschijningsvormen zijn bij Twice Interflex te bestellen.

Filtermedia
Topafwerking Bodemafwerking

FILTERSLANGEN
De meeste grote ontstoffingsinstallaties worden voorzien van filterslangen of filtermouwen. Gemonteerd op de divisieplaat vormen deze cilindrische, textiele filters het filtrerend hart van uw installatie. Het textiele filtermedium laat de ingeblazen lucht passeren en vangt het stof af. Filterslangen bestaan in een oneindig grote variatie aan uitvoeringen. Een grove eerste onderscheiding kunnen we maken op basis van de wijze van aansluiten op de divisieplaat.

Klik hierboven op Topafwerking of Bodemafwerking voor een aantal veel voorkomende mogelijkheden.

Voorbeeld:

Filterslang met viltkraag
    Filterslang met ronde bodem
VILTKRAAG
De opgestikte viltband bewerkstelligt de afdichting op de schone zijde van de divisieplaat. De bijbehorende filterkooi is uitgevoerd met een flens die het vilt op de plaat drukt. Diverse afmetingen zijn mogelijk, de standaard maten van 22x12mm of 12x9mm volstaan in de meeste gevallen.
    RONDE BODEM