Vliegtuigbalg


Voor de recentelijk aangekochte Embraer toestellen heeft KLM een nieuwe passagierstrap laten ontwikkelen. De aansluiting tussen de trap en het vliegtuig is door Twice Interflex uitgevoerd. Uitdaging hierbij vormde de kleine radius van de romp waardoor er een uiterst flexibel frame diende te worden ingezet welke tevens voldoende constructieve stijfheid opleverde. In nauwe samenwerking met alle betrokken partijen zijn wij tot een geslaagde oplossing gekomen.« Terug